24 Aralık 2013 Salı

BEDDUA RESİTALİ

yeni gündem...
yolsuzluk...
gazetelerin her biri kendi dilince konuyu yazdı, çizdi, değerlendirdi.
düne kadar gazetelerimiz diye varsaydıklarımız örneğin; bugün, zaman; düne kadar televizyonlarımız diye saydıklarımız stv,bugün hiç de alışık olmadığımız bir dille karşımızda duruyorlardı.
bu zamana kadar kullandıkları üsluplar dışına çıkmış, alışık olmadığımız bir dil ile saldırıyorlardı. kime mi?
hükümete!
halk bankasının müdürü, 2-3 bakanın çocukları bir yolsuzluk operasyonunun içinde bulunuyor gözüktüğü için.
KİMSE YOLSUZLUK YAPANI SAVUNACAK DEĞİL.
ancak, akparti ve lideri başka bir yerde duruyor, başka bir dil sergiliyor -medyada yer almayan başka şeyler var,bunlara itibar etmeyin- diyordu.
konu farklı bir tarafa birden kaydı. halk bankası devlet için çok önemli bir noktadaydı(özellikle şu günler içinde).
BİRİLERİ BİR HALT YEDİ İSE BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLSİN.
bunlar farklı bir mevzuu.
bir de cemaat dediğimiz kardeş,arkadaş,dostlarımız; onların ağabeyleri ve cemaatin bir de lideri var.
liderinin hakkında bugüne kadar ağzımdan negatif hiç bir şey çıkmadı. cemaate mensup olduğuna inanan insanların da yüzde doksanının samimiyetinden şüphem yok. ancak, şu son dönemeçte gördük ki; bazı cemaat mensupları ya da mensubu gibi gözükenler farklı telden çalıyor.
hani -beraber yürümüştük biz bu yollarda- diye insan sormadan edemiyor.
28 şubatçı şerefsizlere demediklerini akpartiye dediler, 28 şubatçılar için yazmadıklarını akparti ve mensuplarına yazdılar. bugün tvnin halktv edasında yayınını kafam basmıyor.
hani-kardeştik-
demek ki; birlikte yürünecek yol bitmiş...
fethullah gülenin beddua resitali evlere şenlikti, söylemeden geçmeyeyim.
artık ne duamsın, ne de bedduam
ALLAH DOĞRUNUN YANINDA OLSUN !
twitter aleminde destek verdiğim hashtaglar (konu hakkındaki düşüncelerimin ortalamasıdır)
4 Aralık 2013 Çarşamba

akparti ve cemaat

takriben bir aylık dönemde akparti ve cemaat arasında bir didişme var. aslında partiden ziyade cemaat, parti ile uğraşıyor(sebebini hala çözemedim).
geriye dönük, çözemediğim başka konular da olmuştu. örneğin; hakan fidan olayını nereye koyacağız,bilemedim hiç!
hakan fidan, başbakanın %100 sahiplendiği bir isim iken; nasıl olmuştu da cemaat mit müsteşarına operasyon yapmıştı? bunu cemaat mensubu her kime sorduysam(irili,ufaklı),bu soruma sağlıklı bir cevap alamadım. aldığım cevaplar -kem ve küm-den öteye geçemedi.
mavi marmara olayını düşündüğümde sayın gülen "otoriteden izin alınmalıydı" mealinde bir söz sarf etmişti. ki; mavi marmara yardım konvoyunun amacı, oradaki otoriteye başkaldırmaktı,israile "sen de kim oluyorsun" demekti.
bizler hem akpartiye oy verenler, hem de cemaatin genel olarak yaptıklarına sempati ile bakan kişiler olarak,cemaatin bazı yaptıklarını anlamakta güçlük çektik,çekiyoruz. her iki gruba da aynı mesafedeydik diyebiliriz. her ikisi de ülke menfaati için koşuşturuyorlardı. cemaatin referandumdaki emeğini göz ardı etmek, adaletsizlik olur.canla başla çalıştılar,bunu da görüyoruz.
bugün eğer ülkede iyi şeyler yapılabilir duruma gelindiyse,cemaatin desteğini gözardı etmek mümkün değil.
ancak, "ben size destek verdim,siz de bana..." formatı oluştuysa o işin içinde Allah rızası yok, demektir. eğer cemaat ile parti al gülüm-ver gülüm durumunda paslaştı ise ona yorum bile yapmam.
türkiyede bir hükümet var, bu hükümet otoritedir.cemaat penceresinden bakılınca -otoriteye biat etmek gerekiyorsa- biat edeceksiniz. sayın erdoğan da diyor ki; "biz de onların tıkandığı ülkelerde,hep yanında olduk" ee,noldu hep cemaat bir şeyler yapmamış, ümmet bilinci ile karşılıklı bir şeyler yapılmış demek ki!
eğer bu yapılanlar,ümmet bilinci ile değil de menfaat ilişkisi doğrultusunda yapılmışsa alın ilişkinizi başınıza çalın.
özellikle altını çiziyorum; bu süreçte kendine cemaat mensubu diyenler, ya da yayın organları ÜSLUBUNUZ İSLAMİ DEĞİL !
son: haklı olan kazansın! AMA ÜMMETE ZARAR VERMEYİN !

2 Aralık 2013 Pazartesi

TÜRK BAYRAĞI

TÜRK BAYRAĞI KANUNU DİYE BİR KANUN VAR. BAYRAĞIN ŞEKLİ,ŞEMALİ,KULLANIŞ ŞEKLİ BELLİDİR. BAYRAK ÜZERİNDE OYNAMA YAPILAMAZ ANCAK,GÜNÜMÜZDE ÖZELLİKLE CHP BELEDİYELERİÜZERİNE ATATÜRK RESMİ DE KOYARAK ATATÜRKLÜ BAYRAK(!) OLUŞTURDULAR. BEN ONA POSTERVEYA AFİŞ DİYEBİLİYORUM. BİRİLERİ BAYRAĞA BAŞKA İLAVELER DE YAPAR VE BAŞKA BÖLÜNMELERE YOL AÇARSIN.
TÜRK BAYRAĞI BUDUR!DİĞERLERİ AFİŞTİR,POSTERDİR.BAYRAK VARKEN, AFİŞE GEREK VAR MI?
 ÖRNEKLER;              TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  Kanun Numarası     : 2893
  Kabul Tarihi      : 22/9/1983
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 599
                    *
                   * *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
                    *
                   * *
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile
ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
  Bayrağın Şekli ve Yapımı

  Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlar-
da olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve
fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.
  Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

  Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine
ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt
içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken
biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
  (Değişik:14/7/1999-4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı
sürekli çekili kalır.
  (Değişik: 14/7/1999-4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeye-
ceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya ası-
lacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekile-
ceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret
gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indi-
rilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.
  Bayrağın Yarıya Çekilmesi

  Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM`da yarıya çekilir. Yas
alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakan-
lıkça ilan edilir.
  Bayrağın Selamlanması

  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak,
cephe alınarak selamlanır.
  Bayrağın örtülebileceği Yerler

  Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tü-
zükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabut-
larına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde
masalara örtülebilir.
  Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma
şekil ve yeri tüzükte gösterilir.
  Yasaklar

  Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk
veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.
Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere,
örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerle-
re ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde gi-
yilemez.
  Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu
kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve
benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanı-
lamaz.
  Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret
edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atıla-
maz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli
soruşturma yapılır.
  Cezalar

  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, sat-
mak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin
yetkili amirlerince toplatılır.
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir ce-
zayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca ceza-
landırılır.
  Tüzük

  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen
hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı ta-
rihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir
  Yürürlükten kaldırılan kanun:

  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlük-
ten kaldırılmıştır.
  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                  5994-1
                 TÜRK  BAYRAĞI
  NOT: 24.9.1983 TARİH VE 18171 SAYILI R.G.VEYA KÜLLİYATIN AYNI SAYFASINA
     BAKINIZ.
    --------------------------------------------------------------
     G   Genişlik
     ----------------------------------------------- ------------
     A   Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi  1/2  G
     ----------------------------------------------- ------------
     B   Ayın dış dairesi kutru          1/2  G
     ----------------------------------------------- ------------
     C   Ayın iç, dış merkezleri arası       0.0625 G
     ----------------------------------------------- ------------
     D   Ayın iç dairesinin kutru         0.4  G
     ----------------------------------------------- ------------
     E   Yıldız dairesinin ayın iç dairesinden   1/3  G
         olan mesafesi
     ----------------------------------------------- ------------
     F   Yıldız dairesi kutru           1/4  G
     ----------------------------------------------- ------------
     L   Boy                    1 1/2 G
     ----------------------------------------------- ------------
     M   Uçkurluk genişliği            1/30  G
     -------------------------------------------------------------
         Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun
           (G) emsali değişmez
                  5994-2
    2893 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE
         GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun No   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi
 ----------  ---------------------------------------- -----------------------
  4409             ----             18.7.1999