11 Eylül 2008 Perşembe

BAŞARILI YÖNETİCİ...


En kısa tarifi ile yönetim,belli bir maksat için para ,malzeme ve insan gücünün yerinde, zamanında, en verimli ve en mükemmel bir şekilde kullanılmasıdır.
Genel anlamda planlama, ilgili kurumun devamlı olarak bir hedefe yönlendirilmesidir. Teşkilatlandırma, kabul edilen planı uygulamak için gerekli teşkilat yapısını ve kaynakları temin etmektir. Koordinasyon, sorumlu ve ilgili bütün unsurların görüş ve bilgilerinden azami derecede faydalanarak,görevin , en mükemmel ve en verimli bir şekilde icrasını mümkün kılmak; kontrol ise, görevle ilgili her bir faaliyetin doğru olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İcraat, görevin yapılması, denetleme, icaatın bütünüyle kontrol edilmesidir. Kıymetlendirme, denetlemenin neticesi olup, düzeltici işlemler buna göre yapılır. Karar maddesi, kim, ne zaman, nerede, ne maksatla, nasıl, ne yapacaktır? sorularına cevap vermelidir.Başarılı yönetim,yöneticinin başarılı olmasıyla mümkündür. Bir yöneticinin vasıflarına ne kadar yaklaşırsa, yönetici o kadar başarılı olur.İdeal bir yöneticinin vasıfları şunlardır. • İyi bir dinleyicidir.

 • Kalp kırmaz.

 • Alçak gönüllüdür.

 • Bağırarak konuşmaz.

 • Konuşurken "Ben" yerine "Biz" der.

 • Haset etmez.

 • Çok okur ve araştırır.

 • Çalışkan, bilgili, cesur, fedakar ve cömerttir.

 • Her konuyu uzmanına danışır.

 • Danışmadan karar vermez.

 • İsabetsiz karar vermez.

 • Yaşlılara saygı,küçüklere sevgi gösterir.

 • Öfkeye kapılmaz.

 • Şefkatli, merhametli ve affedicidir, ancak itaatsizliği affetmez.

 • Makul,vefalı ve sadıktır.

 • Lüzumsuz konuşmaz.

 • Münakaşa etmez.

 • Gerekmedikçe öğüt vermez, daha çok davranışları ile örnek olur.

 • Hatasını zamanında düzeltir.

 • Soğukkanlı, vakur, adil ve sabırlıdır.

 • İsraftan ve her türlü kötü alışkanlıklardan sakınır.

 • İyi ahlaklıdır.

 • Zamanı boşa geçirmez.

 • Akl-ı selim, zeki, ileri görüşlü, tedbirli, dikkatli, hassas, görgülü ve hoşgörülüdür.

 • Temel ihtiyaçlarını meşru yoldan karşılayan insanların mutlu olacaklarını bilir ve maiyetini buna göre eğitir.

 • Yönetim prensiplerini iyi bilir ve uygular.

 • Herkesin yaşına, ahlakına, bilgisine ve ruh haline göre davranır.

 • Her zaman iyi giyinir.

 • Tenkitleri daima yapıcıdır.

 • Maiyetini müspet olarak yönlendirip teşvik ederek görevin seve seve yapılmasını sağlar.

 • Hiç bir bedel karşılığında satın alınamaz.

 • Kendisinin ve emrindekilerin ruh ve beden sağlığını korumak için lüzumlu tedbirleri alır.

 • Maiyetinin dertlerine ve sevincine ortak olur.

 • Kimsenin hatasını yüzüne vurmaz.

 • Başarısızları teşvik edip başarılıları mükafatlandırır.

 • Hiç bir zaman ümitsizliğe kapılmaz.

 • Sorumluluktan çekinmez.

 • Maiyetindekilere yetkileri kadar sorumluluk verir.

 • Yaptığı iyiliği başa kakmaz.

 • Kimsenin arkasından konuşmaz.

 • Güleryüzlü ve samimidir.

 • Maiyetindekilere güvenir ve onların itimadını kazanır.

 • Her zaman iyimserdir.

 • Emrindekileri korkutarak değil, kendine sevgi ve saygı ile bağlayıp, sevk ve idare eder.

 • Görevdeki başarısızlığı kendisi üstlenir, başarıyı maiyetiyle paylaşır.

 • Kendini ve maiyetini iyi tanır, kendinin ve maiyetinin noksanlıklarını gidererek, görevin eni iyi şekilde yapılmasını sağlar.

 • Maiyetine işbirliği, ekip ruhu ve sorumluluk duygusu aşılar.

 • Emrindekileri şahsiyetlerine, imkan ve kabiliyetlerine göre görevlendirir.

 • Maiyetinin yalnız amiri olarak kalmaz, aynı zamanda ana, baba ve öğretmen sorumluluğunu da üstlenir.

 • Her işte ve her hususta maiyetine örnek olur.

Hiç yorum yok: