12 Eylül 2008 Cuma

Gençlerle başbaşa

 • Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki; her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır.
 • Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki; her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir.
 • Bir günde ve bir zamanda yapman lazım gelen bir işi ertesi güne bırakma. Zira her günün derdi gibi, işi de kendine yeter.
 • Yarıda kalan iş başlanmamış iştir.
 • Bir günün işini bitirdikten sonra ertesi günü ne iş yapacağına karar ver veya hiç olmazsa çalışmağa başlamadan evvel, hangi iş üzerinde çalışacağını düşünüp kararlaştır ve çalışmaya bu kararla otur.
 • Bir işe başlamadan, bir dersi öğrenmeye, bir kitabı okumağa oturmadan evvel düşün ve çalışman için lazım olan şeyleri yanında ve elinin altında bulundur. Ta ki; ikide bir kalem,kağıt aramağa kalkıp da dikkatin dağılmasın.
 • Çalıştığın bir iş üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme. Yılgınlık, maskeli bir tembelliktir. Çalışma sevgisi güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Güçlülüğü yenmekten hasıl olan zevk, eşsizdir. Savaşta zafer, işte başarı yılmayanındır. Sebat önünde güçlükler erir ve imkansoz görünen mümkün olur.
 • İşinde rastladığın bir güçlüğü evvela parçala.Her parçayı birer birer ve sıra ile yenmeğe çalış. Attığın adımı iyice basmadan öbürünü atma.
 • Her gün aynı saatlerde çalış ve uzun süreli ara verme.
 • Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat, fakat dinlenme bahanesi ile, asla boş oturma.
 • Çok düşün.Çalışmak mutlaka hareket etmek veya yazmak değildir.Düşünen bir insan,maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalışıyordur.
 • Fikri çalışmalar için her gün üç saat yeter.
 • Sebat et.Aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler.
 • Sakin ve metin ol.Yol al,fakat acele etme.Sindirerek çalış ve öğren.
 • Küçük ihmalden bazen büyük zararlar doğduğunu unutma.
 • Gece yatağına uzandığın zaman, o gün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını kendine sormadan uyuma
 • Her gün iyi bir eserden yüksek sesle beş-on sahife oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme yeteneğin gelişir.
 • Rastladığın edebi, felsefi bazı güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime ve ifade hazinen zenginler, hem de hafızan kuvvetlenir.
 • Okuduğun bir kitabın konularını bitirdikçe kitabı kapayıp, okuduğu ezberden özetle not et. Bir kitabı en iyi anlayıp öğrenmenin yolu, bu şekilde özetler yazmaktır.
 • Kitaplardan öğrendiklerini arkadaşlarınla tartış. Hem zekan işler ve öğrendiğin hazmolur, hem hafızan güçlenir, hem de düzgün konuşma ve fikirlerini ifade etme melekesi elde edersin.
 • Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve anlamlı olsun.
 • Fikri çalışmalar için herkesin verimli saatleri vardır. O saatleri tesbit et ve ona göre program yap.
 • Bir konu hakkında bir eser yazmağa karar verdiğin zaman, o konu ile ilgili daha önce yazılmış eserleri oku. Yazılmış ve söylenmiş şeyleri sen de ikilemeyesin.
 • Her şeyden evvel, ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı öğren. İnsan için en faydalı olanı kendi ana dilidir.
 • Dilbilgisi bir gaye değil, bir vasıtadır. Asıl gaye fikir zenginliğidir.
 • Kişinin kıymeti dilinin altında ve kaleminin ucundadır. Onu söz ve yazı açığa vurur.
 • Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla. Faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih et.
 • Bir işe öfkeli ve sinirli iken karar verme. Bekle öfken geçsin.
 • Çok konuşma. Yerinde ve özlü konuş. Kıymet ve tesir çok sözde değil, yerinde ve özlü sözdedir.
 • Dilini tut ve bil ki; dil yarası, bıçak yarasından daha vahimdir.
 • Kimsenin yüzüne karşı söyleyemediğini arkasından söyleme ve bil ki; arkadan konuşma korkaklığın en iğrenç şeklidir.
 • Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma.
 • Yalan söyleme, yalan söyleyen, tutulmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir.
 • Bir kimseye söz vermeden evvel iyi düşün. Fakat verdiğin sözden dönme. Sözden dönmek yalancılığın en çirkinidir.
 • Olduğundan fazla görünmek isteyen, karşısındakilere kendisinin ahmaklığını göstermiş olur.

Hiç yorum yok: